O nás

Kdo jsme a co děláme

O nás

Jsme nestátní nezisková organizace. Pomáháme rodinám s dětmi, mladým lidem, dospělým lidem v těžkých životních situacích i seniorům. Poskytujeme sociální služby na dvou místech v Královehradeckém kraji - v Náchodě a v Jaroměři.

Jsme součástí rodiny Diakonie ČCE, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních, zdravotních a vzdělávácích služeb v ČR. Diakonii ČCE můžete najít ve 279 zařízeních (střediscích a školách) po celé České republice. V současné době nabízí 217 registrovaných sociálních služeb.

V přímé péči denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých životních situacích: od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů, azylových domů, domů na půl cesty, chráněných dílen a pracovních míst, občanských poraden apod. až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Naše práce a poslání vychází z křesťanských hodnot, pomáháme všem bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, barvy pleti či sexuální orientace. Tým Diakonie tvoří více než 2500 pracovníků po celé republice a 800 dobrovolníků. 

Středisko Diakonie Náchodsko vzniklo k 1.1.2024 sloučením dvou středisek Diakonie - Milíčova domu v Jaroměři a střediska Betanie v Náchodě.

Přečtěte si více: naše historie | naše projekty | naše hodnoty | fotogalerie | výroční zprávy

Chci pomoci