Domov pro osoby se zdravotním postižením

Každý by měl být někde doma

domov pro osoby se zdravotním postižením

Jsme domovem pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením centrálního nervového systému. Najdete nás v Náchodě.

Rychlý kontakt (07:00-15:00): Mgr. Lenka Hloušková, 735 792 294, 491 424 160, 3eBE99enW7c-U75c-gvo4Z7%-_Fu5W7r, Špreňarova 1053, 547 01 Náchod

FB profil: https://www.facebook.com/diakonienachodsko/

 

Poslání služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením středisko Náchodsko je pobytová sociální služba pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které z důvodu zdravotního omezení nemohou nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc nebo podporu jiné fyzické osoby.

Posláním sociální služby je poskytovat péči a podporu klientům služby a zároveň zachovávat co nejmenší závislost klientů na pomoci.

Cílová skupina

 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s tělesným postižením

a to ve věku od 19 let, s postižením způsobeným onemocněním centrálního nervového systému, především roztroušenou sklerózou mozkomíšní, Huntingtonovou chorobou, cévní mozkovou příhodou, o které se již jejich blízcí nemohou postarat sami.

Služba je určena klientům žijícím především na území Královéhradeckého kraje nebo s vazbou na tento kraj.

Kapacita služby

16 lůžek

Cíle služby 

 • Klient je podporován v kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • Ke klientovi je přistupováno individuálně, jsou respektována jeho přání a potřeby.

Principy sociální služby

Principy vycházejí z diakonických hodnot:

Fortelnost

 • dbáme na odbornost a kvalitu služeb, neustále se vzděláváme
 • udržujeme profesionální hranice
 • chráníme práva a svobody klientů
 • zaručujeme diskrétnost a mlčenlivost, respektujeme soukromí klientů
 • zavádíme nové a alternativní metody práce s klienty

Společenství

 • navazujeme s klienty vztahy založené na vzájemném přijetí, respektu, úctě
 • s našimi klienty spolupracujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme
 • usilujeme o prevenci sociálního vyloučení, nikdo zde nemusí být osamocen

Milosrdenství

 • uplatňujeme laskavý a vstřícný přístup
 • respektujeme individualitu našich klientů
 • poskytujeme uvážlivou pomoc klientům ve složitých životních situacích
 • zachováváme úctu a lidskou důstojnost

Naděje                                                                                 

 • podporujeme a doprovázíme klienty v jejich obtížných životních situacích a nabízíme jim naději
 • nepropadáme rutině a rezignaci ani v obtížných situacích, které bývají spojeny s naší cílovou skupinou klientů, ale hledáme nové cesty a možnosti
 • pomáháme klientům porozumět významu osobního rozvoje a společně k němu hledáme příležitosti

    Dokumenty ke stažení

Chci pomoci